طراحی سایت

طراحی هویت بصری

نرم افزار تخصصی طراحی گرافیک
Adobe Photoshop 100%
نرم‌افزار تخصصی تدوین
Adobe Premiere 100%
نرم‌افزار تخصصی گرافیک موشن
Adobe After Effects 100%
نرم افزار تخصصی صفحه‌آرایی کتاب و مجله
Adobe InDesign 84%
نرم افزار طرلحی وکتور و تصویر سازی
Adobe Illustrator 70%
طراحی سایت (سیستم مدیریت محتوا)
wordpress 66%
na